برچسب پست ها "اپلیکیشن فروشگاهی"

اپلیکیشن فروشگاهی – راه اندازی کسب و کار جدید یا بهبود کسب و کار قدیمی با مارکتینگ گسترده

Hadi Dabiri
اپلیکیشن فروشگاهی … چرا ؟ دیوایس های هوشمند ما را احاطه کرده اند. به هر طرف که نگاه کنیم وجود دارند و بیش تر اوقات تفریح و کار و استراحت همراه کاربرانشان هستند. علاوه بر این نقش تجارت الکترونیک در...